“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor o.l.v. Johan Bredewout

 © de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl

Donateurs zijn van harte welkom!
Voor € 10,00 per jaar kunt u donateur worden van ons koor.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze penningmeester:

Penningmeester:

Andries Bergkamp

Donateurs